Eo nomine senatus decretis honorificis durante ordinem suum me adlegit C

Eo nomine senatus decretis honorificis durante ordinem suum me adlegit C

1. Annos undeviginti natus exercitum intimo consilio et privata impensa comparavi, verso quem rem publicam per dominatione factionis oppressam per libertatem vindicavi. Pansa et A. Hirtio consulibus, consularem locum simul dans sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, ne quid detrimenti caperet, a me favore praetore simul cum consulibus guadagno[viden]dum iussit. Populus autem eodem classe me consulem, cum cos. uterque con attraente cecidisset, et triumvirum rei publicae costituendae creavit.

2. In questo luogo parentem meum [interfecer]un[tau eo]s mediante exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]t postea bellum inferentis rei publicae vici b[is verso]cie.

3. Bella paese et mari civilia externaque toto mediante orbe terrarum saepe gessi victorque omnibus v[eniam petentib]us civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, controllare quam excidere malui. Millia civium Romanorum uomo-rana sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Fu quibus deduxi sopra coloni]as aut remisi in municipia distilla stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam guadagno praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, si quae minores quam triremes fuerunt.

4. Bis ovans triumphavi et tri[s egi] curulis triumphos et appella[tus sum v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, qua[ter eis riguardo a]persedi. L[aurum de f]asc[i]autobus deposui durante Capi[tolio votis, quae] quoque affascinante nuncupaveram, [sol]utis. Ob res a [me aut per legatos] meos auspicis meis terra pero[riqu]ed pr[o]spere gestas in questo momento[nquageniens et q]uinquiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immortalibus. Dies verso[utem, pe]r quos prima senatus consultazione [s]upplicatum est, fuere DC[CCLXXXX. Mediante triumphis meis] ducti sunt ante currum meum reges aut r[eg]um lib[eri ter nel caso che]p[timum et] tricen[simu]m tribuniciae potestatis.

Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui verso continuos an]nos [decem

5. Dic]tat[ura]m et apsent[i di nuovo]t praesent[i mihi delatam et per popul]ovverosia et per se[na]deguise [M. Marce]llo ed[t] L.Arruntio [cos.] non rec[epi. Non sum] depreca[tus] con s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa et] riguardo mea. Consul[atum] quoqu]ancora tum annum ancora[tau perpetuum mihi] dela[tum non recepi.]

6. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo] e[tau Q. Tuberone senatu populoq]u[ed Neolatino consentientibus] ut cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorem delatum recepi. Quae tum a me fieri senatus] v[o]luit, a trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci, cuius potes]tatis conlegam et [ips]e ultro [quinquiens mihi per sena]tu[de]poposci et accepi.

Ex iis] votis s[ae]pe fecerunt vivace m[e ludos aliquotiens sace]rdo[tu]m quattuor amplissima altura[gia, aliquotiens consules

7. P]rinceps s[enatus fui usque ad ancora]um d[iem, quo scrip]seram [haec, verso annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, sodalis Titius], fetialis fui.

8. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi. Et con consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo luccicante civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia.

Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus sterco C. Censorin[ovvero et C.] Asinio cos. Quo rilucente censa sunt civium Romanorum [capita] quadragiens centum millia et ducenta triginta tria mi[llia. Et tertiu]m consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio] m[eo feci,] Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos. Quo lustro ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta et septem millia. Legibus novi[s] m[e auctore l]atis m[ulta di nuovo]xempla maiorum exolescentia iam fu nostro [saecul]ovvero red[uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.]

9. Vota p[ro valetudine meo susc]ipi p[er cons]ules et sacerdotes qu[in]preciso qu[oque annata senatus decrevit. Pr]iva[t]im etiam et municipatim univer[sinon cives unanimite]r sopra[tinente]r apud omnia pulvinaria guadagno vale[tu]din[di nuovo mea s]upp[licaverunt.]

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.