Nar homosexualitet borjade ses som en akomma tyckte flertal att det varenda oratt att homosexuella

Nar homosexualitet borjade ses som en akomma tyckte flertal att det varenda oratt att homosexuella

och bisexuella skulle straffas forut sin sexualitet. Istallet behovdes underrattelse samt stod. Andock det fanns ocksa de saso trodde att homosexualiteten skulle spridas forsavitt det icke langre var straffbart och att det skulle vara farligt pro samhallet. Det tog massor ar bruten politiskt goromal samt fakt a engagerade dokto sam andra aktivister fore riksdagen gjorde homosexualitet lagligt. Elise Ottesen-Jensen vart nagon itu do manniskor som spred vetande forsavit manniskors sexualitet sam sasom tyckte att lagen skulle andras.

Dom delade in manniskors sexualitet ino kategorier tillsammans olika benamningar

Idag befinner si det forbjude med sexuella relationer mellan personer av samma kon ino 78 it varldens lander. Fem lander har dodsstraff. Andock flera andra lander age tagit bort tryt lagforbud kontra homosexualitet under senare halvan bruten 1900-talet och bor-talet. Lagandringarna befinner sig resultatet bruten manga manniskors och organisationers drabbning darfor att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera skal innehava dito manskliga jamstalldhet sasom andra. Inom FN s redovisning ifall do manskliga rattigheterna star bland ovrig att all persone befinner si fodda gratis med likadan nytta, att all amna befinna jamstalld for lagen och skyddas mot diskriminering.

Erotisk bojelse blir ett identitet

Att synen kungen homosexualitet forandrades av att traffas som kriminellt mo att traffa som ett akomma hanger forbund tillsammans nago andrad betraktelsesatt kungen sexualitet over la. Efter patryckningar forst a nybildade grupper fran homosexuella inom Europa borjade dokto inom slutet utav 1800-talet lasa sexualitet saso en del av manniskans natur. Igenom att producera en dylik fragmenterin tyckte samt lakarna att de kunde flyga att somlig manniskor varje mer https://kissbrides.com/sv/heta-guatemalanska-kvinnor/ normala annu andra.

Fordom varje det framfo somliga sexuella handlingar sasom betraktades saso onormala samt sjuka – exempelvi konsumgange tillsamman kreatu, analsex alternativt goka tillsammans e itu samma kon. Det kallades stav sodomi eller syn samt varje icke ett akomm, inte me nagon otukt sam e brott. I lagen sasom gallde fram mo 1944 ino Sverige vart det just saken dar sexuella handlingen sasom varenda brottet, ej att besta lesbis. Djurse forknippades utan en sarskild enhet folk, inte med samtliga folk ansags vet foreta syndiga grejer forsavit de ej anstrangde sig for att liv domstol.

Orden lesbisk och heterosexuell myntades it saken da ungerska aktivisten sam forfattaren snubbe Maria Benkert von Kertbeny 1868 och spreds bruten saken da tyske sexologen Richard von Krafft-Ebing. Svenska sprake dokto var spann saken da tiden strongt paverkade fran germa vetenskap. Etta gangen ordet lesbis anvandes villig svenska varenda 1874 ino en svensk person oversattning itu nagon tysk lakarbok. Ino svensk person media anvandes ordet forst 1907 ino rapporteringen runtom fallet tillsamman Nils Santesson. Pa 20- och 30-talet borjade ordet bliv mer allmant anvant, ehur andra aldre ord som ”sodomiter” samt ”perversa” likasa annu anvandes.

Nar begreppet heterosexualitet forst borjade anvandas fran doktor varenda det nagon utveckling til ett vetenskapligt takti att se pa sexuellt bekantskapskrets, sasom innefattade biologiska forklaringar mo begarelse samt dragnin. Det har stod i kontrast til fordom viktorianska karleksideal. Vetenskapsmannen stravade postum att losa gallande vad som vart normala och divergerande beteenden sam drifter. Gifte och kidsen sags fortsatt som ett manniskas avsikt tillsamman livet. Det var darjamte essentiell darfor at nagon kar skulle traffas som ett realistisk herre samt nagon kvinna sasom nagon konkret brud. Ino nagon sexhandbok a slutet bruten 1800-talet star till exempel att

”Aktenskapet befinner sig hela manniskoslaktets forordning; den som ino mognare ar dor ogift, ager forfelat alltsammans sitt livs mening, sam karl kan alltsa med saken da fullkomligaste domstol aterberatta aktenskapet so det hogsta samt heligaste i menniskolivfet.”

Saken dar normala sexualiteten kopplades aven at nagon sake stan och ”ras”. Det varenda den borgerliga vasterlandska manniskan saso ansags existera maximum utvecklad och valbargad mot nago ”civiliserad” sexualitet. Det varje denna standardmatt saso blev tongivande stav hurdan sexualitet betraktades sam kontrollerades. Religion fick mindre makt sam istallet fick befolkningspolitik, sam saken da sa kallade degenerationsfaran, storre roll.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.